Elektrik Aktuatoru 1


دلایل استفاده از عملگر در یک شیر عبارتند از:

• روش کنترل در فرایند تولید

• قابلیت دسترسی به شیر و یا لزوم کنترل آن از راه دور

• نیاز به قطع عملگر سیستم در موارد اضطراری از یک محل امن

• گشتاور زیاد مورد نیاز برای باز کردن یا بستن شیر و

• مسایل ایمنی

(Pneumatic actuators)

عملگرهای نیوماتیکی احتمالا پرمصرف ترین عملگرها در شیر صنعتی هستند زیرا نسبتا ارزان هستند و انرژی مورد نیاز آنها(هوای فشرده) در اغلب کارگاه ها موجود است.عملگرهای نیوماتیکی ساده تری نسبت به انواع مشابه الکتریکی یا هیدرولیکی شان دارند و این عامل نیز یکی از مزایای دیگر آنها محسوب می شود زیرا تعمیر و نگهداری آنها آسان تر خواهد بود .

عملگر نیوماتیکی را می توان در شیرهای با حرکت خطی و شیرهای دورانی با زاویه محدود که کورس حرکتی محدودی دارند به کار برد این نوع عملگر را می توان بر روی شیرهای با سایزهای مختلف نیز به کار برد.

مزایا

1. تهیه هوای فشرده نسبتا ارزان و آسان است،

2. پیستون ها غالبا آزادانه حرکت می کنند و خود به خود قفل نمی شوند،

3. وقتی که در تماس با یک منبع گرمایی باشد افزایش فشار هوای گرم به عملگر نیوماتیکی کمک خواهد کرد،

4. هوای اضافی و خارج شده از سیستم بدون ایجاد هیچ مشکلی به هوای آزاد بر می گردد و

5. طراحی این عملگرها ساده تر و هزینه نگهداری و تعمیر آنها نسبتا کم است.

معایب

1. با توجه به انرژی جنبشی کم هوای فشرده نمی توان از نیروی حاصل از عملگر های نیوماتیکی برای از جاکندن دیسکهای گوه ای و باز کردن اینگونه شیرها استفاده کرد،

2. هوا یک ماده قابل تراکم است و نمی تواند میله شیر متصل به پیستون را دقیقا در یک وضعیت نگهدارد،

3. طراحی عملگر نیوماتیکی و به کارگیری رینگهای آب بندی لاستیکی در آنها باعث محدودیت دمایی اینگونه عملگرها می شود در نتیجه نیاز به عایق حرارتی و قطعات پیشگیری از آتش حس می شود،

4. موتورهای بادی(air motors) ممکن است به علت وجود مواد خارجی ریز، گیر کنند ویا اگر هوای فشرده به اندازه کافی خشک نشده باشد ممکن است قطعات موتور در معرض خوردگی قرار گیرد و

5. ممکن است نیروی هوای فشرده قادر به گرداندن میله شیرهای بزرگ نباشد