شیر گازی سه تیکه CONVALVE


شیر گازی سه تیکه استیل از شیرهای پر کاربرد در صنایع میباشد. شیر گازی سه تکه استیل در

صنایعی همچون مواد غذایی، اسیدی و شیمیایی، دارویی و همچنین آب و فاضلاب کاربرد

دارد. شیر گازی سه تیکه استیل به دلیل اینکه از فلز استیل در ساخت خود بهره برده است

شیرگازی های استیل یا همان بال ولو ها به دو صورت دنده ای و فلنچدار عرضه میگردد

شیرگاز ی های استیل 316 به صورت دوتیکه و سه تیکه دنده ای و جوشی موجود میباشدشیرگازی های استیل 316 و 304 با برند نیون و کیتزواریون و کرین وبونی وچرو عرضه میگردد

شیرگازی های استیل 316 به خاطر مقاوم بودن در مقابل سیالهای اسیدی اب بند راحت و مقاوم طول عمر بالا و باز و بست و قیمت مناسب بسیار مورد استفاده قرار میگیرد

شیرگازی های دو تیکه استیل 316 1000وگ برای سیالهای اسیدی استفاده میشود

شیرگازی های دوتیکه استیل 1000وگ 304 برای بخار مناسب میباسشد

و شیرگازی دنده ای استیل 1000وگ 201 برای سال اب و سیالهای نفتی مناسب میباشد

تمامی شیرگازی های استیل 316 و 201 و 304 به شرط انالیز و تست میباشد.

شیر گازی سه تیکه استیل از شیرهای پر کاربرد در صنایع میباشد. شیر گازی سه تکه استیل در صنایعی همچون مواد غذایی، اسیدی و شیمیایی، دارویی و همچنین آب و فاضلاب کاربرد دارد. شیر گازی سه تیکه استیل به دلیل اینکه از فلز استیل در ساخت خود بهره برده است میتواند در برابر حالال ها مقاومت خوبی را از خود نشان دهد. شیر گازی سه تیکه استیل در کلاس های مختلفی تولید میشود که باید نسبت به نیاز خود مناسبترین کلاس را انتخاب کنید.