شیر کشویی BONETTI


شیر کشویی زبانه لاستیکی:

شیر کشویی زبانه لاستیکی F4

شیر کشویی زبانه لاستیکی F5

شیر کشویی زبانه فلزی:

شیر کشویی زبانه فلزی F4

شیر کشویی زبانه فلزی F5

یکی از پر کاربردترین نوع شیرآلات در زمینه صنعت آب (به خصوص آب آشامیدنی ) و همچنین سیالاتی که دمای کمتر از هشتاد درجه سانتیگراد دارند شیر کشویی می باشد.



نکته بسیار مهم در مورد شیر کشویی باز یا بسته بودن کامل این شیر می باشد به این معنا که این شیر یا به طور کامل باز و یا به طور کامل بسته می باشد و امکان کم و زیاد کردن فشار در مسیر وجود ندارد به همین دلیل در مسیر لوله کشی از شیر کشویی نباید برای کنترل فشار استفاده کرد.



شیر کشویی به طور کلی در دو دسته تولید میشوند:



شیر کشویی زبانه لاستیکی

شیر کشویی زبانه فلزی