شیر پروانه ای CONVALVE


کاربرد شیرهای پروانه ای، مشخصات و ویژگی های این شیرها را تعیین می نمایند. بسته به

اینکه شیر در چه فضایی نصب می گردد و با چه نوع سیالی در تماس می باشد مشخصه های

شیر تعیین می گردد. شایان ذکر است شیرهای پروانه ای در سرویس‌های مایعات، بخار،

سرمایش، سرمایش آب، هوا، گازها، آتش‌نشانی و مکش استفاده می‌شوند.


شیرهای پروانه ای به دلیل مزایای که دارند در انواع صنایع مختلف از قبیل نفت و گاز، صنایع غذایی، ایمنی و غیره کاربرد دارند. از مزایای شیرهای پروانه ای به موارد زیر اشاره می شود.

شیر پروانه ای CONVALVE