شیر سوزنی اکاردئونی BONETTI


فروش و عرضه کلیه شیرهای داخل آکاردئونی جهت شرکتهای فعال در زمینه تصفیه روغنهای

داغ صنعتی و پروژه هایی که با بخارهای داغ تا سقف حرارتی ۴۰۰ درجه سانتیگراد فعالیت

دارند .شیر های فلنجدار روغن داغ دارای ابعاد ۱/۲ الی ۱۰ اینچ از لحاظ سایزی میباشند.این

شیرها به صورت سوزنی همراه با هسته آکاردئونی از جنس استنلس استیل میباشد داخل

شیر نیز اعم از سیت و شفت و محور اصلی نیز به صورت تمام استیل میباشند که مناسبترین

گزینه جهت انتقال سیالات با حرارت بالا میباشند .

شیر سوزنی آکاردئونی فلنجدار سایز ۱/۲

شیر سوزنی آکاردئونی فلنجدار سایز ۳/۴

شیر سوزنی آکاردئونی فلنجدار سایز ۱

شیر سوزنی آکاردئونی فلنجدار سایز ۱۱/۴

شیر سوزنی آکاردئونی فلنجدار سایز ۱۱/۲

شیر سوزنی آکاردئونی فلنجدار سایز ۲

شیر سوزنی آکاردئونی فلنجدار سایز ۲۱/۲

شیر سوزنی آکاردئونی فلنجدار سایز ۳

شیر سوزنی آکاردئونی فلنجدار سایز ۴

شیر سوزنی آکاردئونی فلنجدار سایز ۵

شیر سوزنی آکاردئونی فلنجدار سایز ۶

شیر سوزنی آکاردئونی فلنجدار سایز ۸

شیر سوزنی آکاردئونی فلنجدار سایز ۱۰