بال ولو CONVALVE


از ساده ترین طراحی هایی که برای قطع و وصل جریان سیال از آن استفاده شده، شیر توپی

است. در این شیرها از یک توپ فلزی استفاده می شود که به صورت علامت بعلاوه، از یک

جهت کاملاً باز بوده و از یک جهت مسدود است؛ که برای برقراری جریان سیال کافی است

سمت باز شیر در مسیر جریان قرار بگیرد. بال ولو معمولاً به صورت صفر و صدی و به منظور

قطع و وصل کامل جریان طراحی می شوند. در حقیقت از این شیرها به صورت کلی نمی توان

در سیستم های کنترلی استفاده کرد. با این وجود این شیرها کاربردهای زیادی در صنایع

متفاوت دارند. زیرا سرعت عملکرد آن ها بالا بوده و از طراحی ساده ای بهره می برند.

بال ولو از جمله شیرهایی هستند که مطمئناً بارها با آن ها برخورد کرده اید. از این شیرها در وسایل خانگی و لوله کشی های خانگی نیز استفاده می شود. برای مثال در خطوط لولۀ گاز خانگی از این قطعات به منظور کنترل جریان استفاده می شود. همچنین در صنایع متفاوت نیز به خاطر کارایی بالای آن ها برای این شیرها کاربردهای زیادی در نظر گرفته می شود. این شیرها توانایی تحمل فشارهای بالا و حجم بالای سیال را دارند و همچنین اغلب می توانند تا دمای 480 درجه سانتیگراد، به راحتی جریان سیال را مدیریت کنند. به همین خاطر در اغلب صنایعی که تحت شرایط فوق کار می کنند، از شیر های توپی استفاده می شود.